XSMN Thứ 7 - Xổ Số Miền Nam Thứ 7 Hàng Tuần - KQ SXMN T7

GiảiTPHCMLong AnBình PhướcHậu Giang
G.861396586
G.7149027869742
G.62249 3443 02323575 1920 49160642 7846 98293783 8716 4911
G.57568150263152356
G.422968 18623 69934 10347 93727 71064 7682488769 57408 76707 71366 37210 61585 9995033117 92633 68878 21191 27938 55405 5018218981 67751 31986 85232 63056 61124 02967
G.339837 5404454079 1693577713 9369699480 19573
G.271726265030934012052
G.136162124636590668306
ĐB187173736932504117058823

Loto TPHCM Thứ 7, 25/11/2023

ĐầuLoto
0-
1-
223,27,24,26
332,34,37
449,49,43,47,44
5-
661,68,68,64,62
773
8-
9-

Loto Long An Thứ 7, 25/11/2023

ĐầuLoto
002,08,07,03
116,10
227,20
339,35,32
4-
550
669,66,63
775,79
885
9-

Loto Bình Phước Thứ 7, 25/11/2023

ĐầuLoto
005,06
115,17,13,17
229
333,38
442,46,40
5-
665,69
778
882
991,96

Loto Hậu Giang Thứ 7, 25/11/2023

ĐầuLoto
006
116,11
224,23
332
442
556,51,56,52
667
773
886,83,81,86,80
9-
GiảiTPHCMLong AnBình PhướcHậu Giang
G.854216798
G.7034778534086
G.66543 3561 16590910 0217 24853283 2342 74092284 9657 7626
G.59057487378836553
G.446990 70809 51436 45083 46952 24086 3801503438 74181 21439 71527 18441 43833 0969028289 59015 91569 79663 76271 02135 6078700105 61245 51789 61099 30537 07509 54002
G.387102 8301960766 5641296397 7002280597 10314
G.225986334889780230352
G.166418143517924201471
ĐB081430033554227867445376

Loto TPHCM Thứ 7, 18/11/2023

ĐầuLoto
009,02
115,19,18
2-
334,36,30
443
554,59,57,52
661
7-
883,86,86
990

Loto Long An Thứ 7, 18/11/2023

ĐầuLoto
0-
110,17,12
221,27
338,39,33
441
551,54
666
778,73
885,81,88
990

Loto Bình Phước Thứ 7, 18/11/2023

ĐầuLoto
009,02
115
222
334,35
442,42
5-
667,69,63,67
771
883,83,89,87
997

Loto Hậu Giang Thứ 7, 18/11/2023

ĐầuLoto
005,09,02
114
226
337
445
557,53,52
6-
771,76
886,84,89
998,99,97
GiảiTPHCMLong AnBình PhướcHậu Giang
G.888017372
G.7226806947026
G.61829 8806 54652214 0131 22818932 7028 35932715 7366 8381
G.55392411992462498
G.414120 21588 69110 12882 60876 61073 0808309434 10570 09675 00691 25939 91662 1713178763 22488 76789 79164 23229 27771 6249423080 45746 84176 35290 25545 64654 79284
G.325632 9561529797 1406321890 7105131868 15834
G.288954474190432249853
G.146924299692026900606
ĐB692238101272298285298546

Loto TPHCM Thứ 7, 11/11/2023

ĐầuLoto
006
110,15
226,29,20,24
332,38
4-
554
665
776,73
888,88,82,83
992

Loto Long An Thứ 7, 11/11/2023

ĐầuLoto
001,06
114,19,19
2-
331,34,39,31
4-
5-
662,63,69
770,75,72
881
991,97

Loto Bình Phước Thứ 7, 11/11/2023

ĐầuLoto
0-
1-
228,29,22
332
447,46
551
663,64,69
773,71
888,89,85
993,94,90

Loto Hậu Giang Thứ 7, 11/11/2023

ĐầuLoto
006
115
226
334
446,45,46
554,53
666,68
772,76
881,80,84
998,90
GiảiTPHCMLong AnBình PhướcHậu Giang
G.854801521
G.7002587698207
G.65854 4913 83866411 3106 55452750 6151 91631754 3270 1775
G.57818466140780227
G.418475 13918 46281 11150 26395 01386 2797930649 08122 87765 78456 52379 37329 5579132174 60851 08112 20493 90001 25195 9055200343 39775 82940 64958 92793 00794 25461
G.321683 4651396785 3194223000 2015250614 17013
G.253648945777972704414
G.122845808301631892767
ĐB820585200606728076837871

Loto TPHCM Thứ 7, 04/11/2023

ĐầuLoto
002
113,18,18,13
2-
3-
448,45
554,54,50
6-
775,79
886,81,86,83,85
995

Loto Long An Thứ 7, 04/11/2023

ĐầuLoto
006,06
111
222,29
330
445,49,42
556
661,65
779,77
880,87,85
991

Loto Bình Phước Thứ 7, 04/11/2023

ĐầuLoto
001,00
115,12,18
227
3-
4-
550,51,51,52,52
663
778,74,76
8-
998,93,95

Loto Hậu Giang Thứ 7, 04/11/2023

ĐầuLoto
007
114,13,14
221,27
3-
443,40
554,58
661,67
770,75,75,71
8-
993,94
GiảiTPHCMLong AnBình PhướcHậu Giang
G.816355413
G.7438318068915
G.60065 2178 25146091 8108 63708301 5389 59622340 7217 0294
G.50928836504700509
G.453545 93709 54055 31426 47816 76581 6986219743 90491 60122 97426 33166 73701 9773042149 73388 53909 22118 18648 14054 2318252199 60456 19257 92974 73674 34211 91633
G.352908 6718447571 3558831769 1764522125 53409
G.276932764491373175692
G.148335496710091049986
ĐB578796755944947492053900

Loto TPHCM Thứ 7, 28/10/2023

ĐầuLoto
009,08
116,14,16
228,26
338,32,35
445
555
665,62
778
881,84
996

Loto Long An Thứ 7, 28/10/2023

ĐầuLoto
008,01
118
222,26
335,30
443,49,44
5-
665,66
770,71,71
888
991,91

Loto Bình Phước Thứ 7, 28/10/2023

ĐầuLoto
001,09
118,10
2-
331
449,48,45
554,54
668,62,69
770
889,88,82
992

Loto Hậu Giang Thứ 7, 28/10/2023

ĐầuLoto
009,09,00
113,15,17,11
225
333
440
556,57
6-
774,74
886
994,99,92
GiảiTPHCMLong AnBình PhướcHậu Giang
G.840317428
G.7425531007968
G.62832 4058 89409025 8022 06317389 4678 41979785 2441 7650
G.50932463012905327
G.431400 15173 87696 74921 35062 37505 9499321276 02597 18892 85485 16997 31833 4608121111 12949 28351 38291 95937 29424 6857243014 24461 91187 23370 70196 00401 41082
G.382164 1205938910 9267526302 7526483538 40428
G.211394233554884061731
G.108597634509032890328
ĐB813827044937306581167925

Loto TPHCM Thứ 7, 21/10/2023

ĐầuLoto
000,05
1-
225,21,27
332,32
440,40
558,59
662,64
773
8-
996,93,94,97

Loto Long An Thứ 7, 21/10/2023

ĐầuLoto
0-
110
225,22
331,31,31,30,33,37
4-
555,50
6-
776,75
885,81
997,92,97

Loto Bình Phước Thứ 7, 21/10/2023

ĐầuLoto
007,02
111
224,28
337
449,40
551
664
774,78,72
889,81
997,90,91

Loto Hậu Giang Thứ 7, 21/10/2023

ĐầuLoto
001
114
228,27,28,28,25
338,31
441
550
668,61
770
885,87,82
996
GiảiTPHCMLong AnBình PhướcHậu Giang
G.838217868
G.7624620795079
G.60504 4014 68478772 7290 31912497 0918 71066947 3888 6939
G.53110266311633376
G.456552 06682 82785 51132 89970 16325 0380529956 56632 93554 47571 89859 31376 6326465225 05687 70618 36866 67995 99355 4844826369 12633 79143 63548 59678 61341 85019
G.353738 8258438287 2361282540 4220448044 35036
G.254242749652672039775
G.109591408543976562410
ĐB310208620613954335635150

Loto TPHCM Thứ 7, 14/10/2023

ĐầuLoto
004,05,08
114,10
224,25
338,32,38
447,42
552
6-
770
882,85,84
991

Loto Long An Thứ 7, 14/10/2023

ĐầuLoto
0-
112,13
221,20
332
4-
556,54,59,54
663,64,65
772,71,76
887
990,91

Loto Bình Phước Thứ 7, 14/10/2023

ĐầuLoto
006,04
118,18
225,20
335
448,40
555
663,66,65
778
887
995,97,95

Loto Hậu Giang Thứ 7, 14/10/2023

ĐầuLoto
0-
119,10
2-
339,33,36
447,43,48,41,44
550
668,69
779,76,78,75
888
9-

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam

 1. Lịch mở thưởng
  • Thứ Hai: TP.HCM - Đồng Tháp - Cà Mau
  • Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
  • Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
  • Thứ Năm: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
  • Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
  • Thứ Bảy: TP.HCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
  • Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
  • Thời gian quay số: bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
 2. Cơ cấu giải thưởng
  • Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
  • Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
  • Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởngTiền thưởng (VNĐ)TrùngSố lượng giải thưởng
Giải ĐB2.000.000.0006 số01
Giải Nhất30.000.0005 số10
Giải Nhì15.000.0005 số10
Giải Ba10.000.0005 số20
Giải Tư3.000.0005 số70
Giải Năm1.000.0004 số100
Giải Sáu400.0004 số300
Giải Bảy200.0003 số1.000
Giải Tám100.0002 số10.000

RSS

sensibLethought haraLdseneiendom Game Slot Đổi Thưởng xổ số siêu tốc mới nhất Xổ Số Siêu Tốc GAME SLOT Nổ Hũ XỔ SỐ SIÊU HOT VN Game Slot Nổ Hũ Top 10 Loại Game Hot Game giành cho người mới Trò chơi game siêu hot Các trò chơi nổi bật Top 10 nhà cái hot Casino Uy Tín Nhất 2023 Trò chơi đáng chơi nhất Tựa Game Mới Nhất 2023 Top game casino uy tín Top game hot nhất Thế giới game Tựa game mới nhất Các thể loại game online Top game hot nhất 2023 Top game casino online Tựa game phổ biến nhất Game casino hot nhất Game ưa chuộng nhất Các game phổ biến nhất Game hay nhất thời đại karmoydykkerkLubb pauLrobertdeconinck marinkorade buyitordie freshstartfuturity thechangebase meditipmedikaL ypchua deLetethebanjax inmogmpremium zenrivergroephaarLem ryuta-terajima veLveteenprints pkszn masrcafe itervitis vortiko kimskie ruedasports etsygiveaways seLLingbeautyiseasy